Trade Stands - Stondinau
Trade Stands - Advertisements

We will soon be allocating sites for Trade, Exhibits and Demonstrations at the Merioneth County Show, which this year will be held at Harlech on Wednesday, 28th August. Stands are a great attraction at any Show and I am sure that it will be your wish to participate again this year. Advertising space in the Show Catalogue will also be available.

Please note that in order to comply with the Health and Safety at Work Act (Agricultural Shows and Similar Events) 1974, exhibitors will be responsible for the safety and management of health risks at their stands. Therefore ALL exhibitors MUST have public liability insurance and relevant risk assessments must be carried out. Details must be made available to the Society on request.

Stondinau - Hysbysebion

Byddwn yn y dyfodol agos yn clustnodi safleoedd masnach i fasnachwyr ac arddangoswyr Sioe Sir Meirion eleni a gynhalwyd yn Harlech ar Ddydd Mercher y 28ain o Awst. Fel y gwyddoch, mae safleoedd masnach yn atyniad poblogaidd ar unrhyw faes sioe ac rwy’n siwr y byddwch yn awyddus i gymeryd mantais o’r cyfle yma. Yn ogystal a hyn mae cyfle i hysbysebu ar gael yng Nghatalog swyddogol y Sioe.

Nodwch os gwelwch yn dda bod y Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith (Sioeau Amaethyddol a Digwyddiadau Tebyg) 1974 yn gwneud arddangoswyr yn gyfrifol am diogelwch a rheolaeth peryglau iechyd ar eu stondinau. Bydd RHAID i bob arddangoswr gael Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac bydd rhaid i asesiadau risg cael eu gynnal. Dylai manylion fod ar gael i’r Gymdeithas.

Site Fees

5m x 5m - £70
7m x 7m - £110
10m x 10m - £140
15m x 12m - £190
20m x 12m - £230
25m x 12m - £250
30m x 12m - £290
40m x 12m - £340