Sponsors - Noddwyr
Sponsors - Advertisements

This year’s Merioneth County Show will be held at Harlech and the Management Committee desires that the success of the County Show continues to prosper. New ideas are being developed in line with the Society’s objectives to promote agriculture and allied industries in Merioneth. This year, the level of Sponsor Advertisement will be:

FULL PAGE ADVERTISEMENT - £130
HALF PAGE ADVERTISEMENT - £75

Other forms of publicity that may also be available will include public address announcements, ringside banners as well as general discussions that will also arise from general sponsorship. I am sure that this scheme will be of interest to you and if you require any further information or if you have any suggestions as to how we can improve the scheme please do not hesitate to contact me.

May I thank you for your continued support and I look forward to hearing from you soon.

Noddwyr - Hysbysebion

Mae syniadau newydd yn cael eu datblygu ynghyd ac amcanion y Gymdeithas i hybu amaeth a diwydianau tebyg yn ardal Meirionydd. Bydd pris noddiant a hysbysebu eleni yn:

HYSBYSEB TUDALEN LLAWN - £130
HYSBYSEB HANNER TUDALEN - £75

Dulliau eraill o gyhoeddusrwydd sydd i'w hennill drwy'r noddiant hwn yw sylw ar y corn siarad, banneri hyd ochr y cylch, y posiblrwydd o sylw'r wasg, a sgyrsiau anffurfiol â all deillio o'r math hyn o gyhoeddusrwydd. Rwyf yn sicr bydd y cynllun hwn o ddiddordeb i chwi ac os bydd angen gwybodaeth ychwanegol arnoch, neu os oes gennych argymhellion i wella’r cynllun byddwch cystal a chysylltu â mi.

Manteisiaf ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaeth parahaol ac edrychaf ymlaen i glywed gennych.