Facebook Twitter Contact Us - Cysylltu â Ni
 

Ysgrifennydd Cyffredinol/General Secretary : E. Douglas Powell MBA, MMS, MCMI,
Tir y Dail, Cader Road, Dolgellau, Gwynedd. LL40 1SG       07786 081392

Llywydd 2017 President : Mr Edward Ll. Williams BVSc MRCVS, Bryncrug.
Llywydd Etholiedig 2018 President Elect :  Mr E.Douglas Powell MBA, MMS, MCMI.
Is Lywydd 2017 Vice President :  Mr Arwel Roberts, Tŷ Nant, Rhyduchaf, Y Bala.
Trysorydd/Treasurer : Mr W.R.L.Jones BA, 44 Plas Edwards, Tywyn.

 

General Secretary
Ysgrifennydd Cyffredinol


email : sioesir@aol.com

 

Commercial Secretary
Ysgrifennydd Masnachol


email : sioesir@aol.com

 

Competition Secretary
Ysgrifennydd Cystadleuaeth


email : sioesir@aol.com

 

Members Secretary
Ysgrifennydd Aelodau


email : sioesir@aol.com