Facebook Twitter Contact Us - Cysylltu â Ni
 

Ysgrifennydd Cyffredinol/General Secretary : E. Douglas Powell MBA, MMS, MCMI,
Nant y Glyn, Lon Ednyfed, Criccieth, Gwynedd. LL52 0LD       07786 081392

Llywydd 2020 President : Mr Geraint Roberts, Crud yr Awel, LLandrillo, Corwen.
Is Lywydd 2020 Vice President :  Mr Geraint Rowlands, Vaner Farm, Llanelltyd, Dolgellau.
Trysorydd/Treasurer : Mr W.R.L.Jones BA, 44 Plas Edwards, Tywyn.

 

General Secretary
Ysgrifennydd Cyffredinol


email : sioesir@aol.com

 

Commercial Secretary
Ysgrifennydd Masnachol


email : sioesir@aol.com

 

Competition Secretary
Ysgrifennydd Cystadleuaeth


email : sioesir@aol.com

 

Members Secretary
Ysgrifennydd Aelodau


email : sioesir@aol.com